Meaning of ValuableEnglish: Valuable
Bangla: দামি, মূল্যবান্, অতি মূল্যবান্, দামী
Hindi: मूल्यवान, बहुमूल्य, महत्वपूर्ण, क़ीमती, अहम
Type: Adjective / বিশেষণ / विशेषण