Meaning of UnaskedEnglish: Unasked
Bangla: অযাচিত, অজিজ্ঞাসিত, অপ্রার্থিত, অনিমনি্ত্রত, অপৃষ্ট
Hindi: आशातीत, अचानक, बेबुलाया, अनिमंत्रित
Type: Adjective / বিশেষণ / विशेषण