Meaning of UmpireEnglish: Umpire
Bangla: সালিস, সালিস করা, আম্পায়্যার্
Hindi: अंपायर, मध्यस्थ, विपंच, खेल पंच, न्यायाधीश, न्यायाध्यक्ष, मांझी, दलाल
Type: Noun / বিশেষ্য / संज्ञा