Meaning of ThrowersEnglish: Throwers
Bangla: নিক্ষেপকারী, নির্গতকারী, কুম্ভকার, স্থাপনকারী, প্রক্ষেপক, কুম্ভকারক, ছোড়াইকর, কুমোর
Hindi: कुम्हार, थ्राउस्टर, फेंकनेवाला, फेंकनेवाला यंत्र, कुलाल
Type: Noun / বিশেষ্য / संज्ञा