Meaning of OutletEnglish: Outlet
Bangla: নালী, নির্গমনপথ, দ্বার, নির্গমদ্বার
Hindi: निकास, निर्गम मार्ग, निर्गम द्वार, बहिर्द्वार, मोघा
Type: Unknown / অজানা / अज्ञात