Meaning of MatterEnglish: Matter
Bangla: ব্যাপার, পদার্থ, বস্তু, বিষয়বস্তু, দ্রব্য, জড়, উপাদান, সমস্যা, কারণ, নিমিত্ত, হেতু, মনোযোগের লক্ষ্য, মুদ্রিব্য রচনা
Hindi: बात, पदार्थ, मामला, माद्दा, भूत, द्रव्य, पीप, सार, तत्त्व, सारांश, सबब, वजह, कारण, हस्तलेख, हस्तलिपि
Type: Noun / বিশেষ্য / संज्ञा