Meaning of ManifestEnglish: Manifest
Bangla: উদ্ভিন্ন, সুস্পষ্ট, স্পষ্ট, প্রতিভাত, প্রকট, স্ফুট, বিশদ
Hindi: प्रकट, प्रत्यक्ष, ज़ाहिर, नुमायान, क़सूरवार, दोषी
Type: Adjective / বিশেষণ / विशेषण