Meaning of MaladyEnglish: Malady
Bangla: পীড়া, ব্যাধি, ব্যায়রাম, রোগ
Hindi: रोग, नुक़सान, बुराई, ख़राबी, हानि
Type: Noun / বিশেষ্য / संज्ञा