Meaning of LaissezEnglish: Laissez
Bangla:
Hindi:
Type: Unknown / অজানা / अज्ञात
Synonym:
Antonym:


Previous: kudos Next: laissez faire