Meaning of KeenEnglish: Keen
Bangla: প্রখর, নিশিত, খর, উত্সাহী, ব্যগ্র, ধারাল, তিগ্ম, তীক্ষ্ন, তীক্ষ্নধার, তীব্র, প্রগাঢ়, সূক্ষ্ম, সাগ্রহ
Hindi: इच्छुक, चोखा, पुष्ट, कडुवा, उत्कट, उटसुक, तेज़, उत्साही
Type: Adjective / বিশেষণ / विशेषण