Meaning of HelplessEnglish: Helpless
Bangla: অসহায়, অক্ষম, নিরাধার, অগতি, উপায়হীন, অনুপায়, অনাশ্রয়, নিরবলম্ব, নিরবলম্বন, নিরূপায়, অনাশ্রিত, কাঙ্গাল, বিবশ, একলা
Hindi: असहाय, मजबूर, लाचार, बेबस, बेसहारा, विवश, निस्सहाय, बेचारा, बेकस, निरालंब, निराश्रय
Type: Adjective / বিশেষণ / विशेषण