Meaning of HeavenEnglish: Heaven
Bangla: স্বর্গ, আকাশ, নিয়তি, গগন, গগনমণ্ডল, নভ, স্ব, দ্যু, অমরধাম, পরম সুখ, অমরা, খগোল, ব্যোম, পুণ্যলোক, অক্ষয়লোক, ঊর্ধ্বলোক
Hindi: स्वर्ग, आकाश, देवलोक, स्वर्गलोक, गगन, व्योम, अत्यंत आनंद
Type: Noun / বিশেষ্য / संज्ञा