Meaning of HeartEnglish: Heart
Bangla: হৃদয়, মন, অন্তর, দিল, হৃৎ, কলিজা, মর্ম, অন্ত:করণ, বুক, আত্মা, হৃত্পিণ্ড, চেত, সাহস, সমাদর, মর্মদেশ, ক্রোড়, প্রধান অংশ, অন্তর্দেশ, অন্তরতম প্রদেশ, অন্তরতম অঁচল, প্রি়সম্বোধনবিশেষ, আশয়, চিত্ত
Hindi: दिल, केंद्र, मर्म, छाती, मानस, जी, साहस, सत्व, अंतरंग, सार, मध्य भाग
Type: Noun / বিশেষ্য / संज्ञा