Meaning of GentleEnglish: Gentle
Bangla: মৃদু, ভদ্র, মৃদুমন্দ, নম্র, অমায়িক, শান্তিস্বভাব, সুশীল, শীতল, অল্প, ক্রমান্বয়ী, অক্রূর, অনুগ্র, আনম্র, লহু, ধীরপ্রকৃতি, সদ্বংশজাত, মন্দ
Hindi: सौम्य, सज्जन, भद्र, सुशील, प्रतिष्ठित, कुलीन, विनीत, शिक्षित, दयालु, धीमा, शांत, आहिस्ता, मंद
Type: Adjective / বিশেষণ / विशेषण