Meaning of FinishEnglish: Finish
Bangla: শেষ, সমাপ্তি, সমাপন, সংহার
Hindi: फिनिश, अंतिम सज्जा, अन्त, पूर्ण करना
Type: Unknown / অজানা / अज्ञात