Meaning of FairEnglish: Fair
Bangla: পরিষ্কার, ন্যায্য, চলনসই, সুন্দর, স্পষ্ট, নির্দোষ, হালকা রঙবিশিষ্ট, উজ্জ্বলবর্র্ণ, বৃষ্টিহীন, চমত্কার, শুষ্ক, অবাধ, উজ্জ্বল, অনুকূল, শুভ, পক্ষপাতশূন্য, ভাল, আনন্দদায়ক, সম্ভাব্য, যুক্তিসহ, নিট, স্ত্রীজাতীয়, উন্মুক্ত
Hindi: निष्पक्ष, सुंदर, गोरा, स्वच्छ, साफ़, स्पष्ट, चमकीला, संतोषजनक, प्रचुर, न्याययुक्त, न्यायोचित, शुद्ध, अनुकूल, मध्यम, नम्र, सुखी, सच्चा, ईमानदार, माकूल, गौरवपूर्ण, न्याय्य
Type: Adjective / বিশেষণ / विशेषण