Meaning of DesertEnglish: Desert
Bangla: মরুভূমি, মরু, প্রান্তর, জনশূন্য অঁচল, গুণ
Hindi: रेगिस्तान, मस्र्स्थल, मस्र्भूमि, निर्जन स्थान, निर्जन, सहरा, योग्यता, गुण, ख़ूबी
Type: Noun / বিশেষ্য / संज्ञा