Meaning of DepthEnglish: Depth
Bangla: গভীরতা, গভীর, গভীর অংশ, গভীরতম অংশ, সমুদ্র, নিগূঢ়তা, নিম্নতা, গহ্বর, গর্ত, খাই, বেধ, অন্ত, অন্তর, চাপা, জটিল
Hindi: गहराई, गहरापन, गहरा स्थान, गहरा जल, गंभीरता, विचार-गंभीर्य, मध्य भाग, मध्यमार्ग
Type: Noun / বিশেষ্য / संज्ञा