Meaning of DeeplyEnglish: Deeply
Bangla: গভীরভাবে, প্রগাঢ়ভাবে, নিগূঢ়ভাব়ে, গহনভাবে, টকটকে, অঘোরে
Hindi: गहरा, बहुत नीचा, भारी, गाढ रूप से, अत्यंत
Type: Unknown / অজানা / अज्ञात