Meaning of DangleEnglish: Dangle
Bangla: ঢুলান, ঝোলা, ঝোলান, দোলা, দোলান, দোলায়মান হত্তয়া, দোল খাত্তয়া, দোল দেত্তয়া
Hindi: लटकना, ललचाना, लटकाना, झूलना, झुलाना, आगे-पीछे फिरना, चिढ़ाना, चिढ़ निकालना
Type: Verb / ক্রিয়া / क्रिया